Cookie box Az egyéni adatok felhasználásához az OTTO-nak és partnereinek szüksége van az Ön hozzájárulására, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő információkat tudja közölni. A hozzájárulást erre a weboldalra, a linkre, illetve az OK-ra kattintva tudja megadni. A hozzájárulást itt tudja visszautasítani.

OK
Világmárkák széles választéka Ingyenes kiszállítás 25.000 Ft felett*

x

lMENÜ 

Online vásárlás kényelmesen!
Nálunk adatai biztonságban vannak.

 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK >

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Utolsó módosítás: 2019. október 15.)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek az OTTO Central Europe Kft. (továbbiakban: LASCANA) által üzemeltetett lascana.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül a vásárló (továbbiakban: Vevő) által történő regisztráció vagy bármely megrendelés esetén.

A LASCANA adatai

Név: OTTO Central Europe Kft.

Levelezési cím: Budapest, Pf. 1320

Székhely: Magyarország, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.

Telefon: (06-1) 453-1-453

Fax: (06-1) 453-1-454

E-mail: rendeles@lascana.hu    

   

Cégjegyzékszám/bíróság:

Fővárosi Bíróság Cégbírósága, 01-09-160524  

   

Adószám: 10636367-2-41

   

1.       Regisztráció

A LASCANA a Webáruházon keresztül megrendelést csak regisztrált vevőktől fogad el, a regisztrációhoz szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során a LASCANA által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. a LASCANA-t a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a megrendelési folyamat során, vagy a vásárlást megelőzően a Webáruház felső fejléc sorában található “Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval egyidejűleg a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a LASCANA E-mail-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön. a LASCANA Webáruházában kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Vevő akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 

2.         Visszavásárlási lehetőség, elállási jog

A LASCANA-tól nyugodtan rendelhet! Cégünk minden termékére teljes körű visszavásárlási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Elállási jog. Amennyiben a LASCANA által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a LASCANA-hoz E-mail üzenetben a rendeles@lascana.hu E-mail címre, vagy postai úton a OTTO Central Europe Kft. Budapest 1320. postafiók címre.   Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül (beérkeznie nem kell 14 napon belül). A Vevő az elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozatminta innen letölthető .

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

 

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a LASCANA haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a LASCANA által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

A visszatérítést a LASCANA mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.  A LASCANA nem vállalja e költségek viselését. A LASCANA utánvétes rendelés esetén postai úton – a Vevő megrendelésében rögzített névre és címre – küldi vissza a visszafizetendő összeget. 

 

A Vevő köteles a LASCANA számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: OTTO Central Europe Kft, Budaörs OLK 1000 (utánvétes, illetve portós csomagot a LASCANA-nak nem áll módjában átvenni). A Vevő lehetőség szerint a terméket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza a LASCANA részére, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát. A könnyebb visszaküldés érdekében a szállítólevélen mellékelt matrica használandó.

 

Hogyan működik a visszaküldés?

Csomagolja vissza a terméket az eredeti csomagolásába, és ragassza a csomagra a szállítólevélen található matricát, amin a pontos visszaküldési cím fel van már tüntetve. Ha a megrendelt termékkel nem érkezett szállítólevél vagy ilyen visszaküldési matrica, kérjük, csomagolja be az árut megfelelő módon, és írja fel a csomagolásra az alábbi címét: OTTO Central Europe Kft. Budaörs OLK 1000.

Ezek után már feladhatja a csomagot egész Magyarország területén normál belföldi csomagként a postahivatalokban. Kérjük, tartsa meg a visszaigazolást a visszaküldésről, amíg a megrendelés értéke vissza nem térül.

Kérjük, figyeljen az alábbiakra: Kérjük, figyeljen arra, hogy minden visszaküldést a Vevő a saját költségére küld vissza a Magyar Postán keresztül. Minden a Posta által szállított termék, amik nem kerülnek átvételre, a postahivatalokban lehet átvenni egész Magyarország területén.

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben a LASCANA a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható. Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

 

3.       Megrendelés

A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése” gomb megnyomásával tudja leadni. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a LASCANA felé. Megrendelés törlésére csak a rendelés napján van lehetőség.

A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. Az ügyfélfiókjában „Fiókom” menüpontban, bármikor lehetősége van szállítási címének megváltoztatására. A rendelés elküldése után azonban a szállítási cím módosítására már nincs lehetőség. Amennyiben viszont Ön adott le rendelést, arra a címre fog megérkezni a csomag, amelyik szállítási cím el volt mentve a fiókjában.

A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a LASCANA a Webáruház által generált automatikus e-mail üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését. A visszaigazoló email elküldésével a LASCANA a Vevő ajánlatát elfogadja, a szerződés létrejön. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a LASCANA-tól a rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.  

Előfordulhat, hogy a LASCANA – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek adatlapjai tartalmazzák.

A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A LASCANA az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

 

A LASCANA mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os árra, akkor a LASCANA nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron értékesíteni. A LASCANA fenntartja a jogot a tévedésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. A LASCANA felajánlhatja a vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, melynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. 

4.       Szállítási információk, a szállítás díja

 

Szállítási határidő: Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy készleten lévő termékek esetén a szállítási határidőnk:
5-8 munkanap.

 

A LASCANA kizárólag Magyarország területére vállal szállítást.
Házhozszállítás Magyar Posta futárszolgálattal: A Webáruházban megrendelt termékeket a LASCANA logisztikai partnere, a Magyar Posta Futárszolgálat (továbbiakban: MPL) szállítja házhoz munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. A kézbesítés várható időpontjáról a futárszolgálat e-mail-ben értesíti a Vevőt a kiszállítás időpontjáról. Ha a csomag várható érkezése a Vevő számára nem megfelelő, akkor a továbbiakban a futárszolgálattal tud újabb időpontot egyeztetni az MPL ügyfélszolgálati telefonszámán: 06-1/ 333-7777, e-mailben az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen, vagy az MPL webportálján (https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes) keresztül a küldeményazonosítóra történő hivatkozással. Amennyiben a csomag kézbesítése akadályba ütközik, a futár a megadott címen hagyott értesítő nyomtatványon tájékoztat az első kézbesítési kísérletről.

Az első kézbesítési kísérlet meghiúsulása esetén még egyszer megkíséreljük a csomagot kiszállítani, mely díjmentes. Az első szállítást követően 10 napja van a Vevőnek, hogy a csomagot átvegye, utána a csomag visszakerül a LASCANA raktárába. Az értesítő nyomtatványon szerepel a futár telefonszáma, az MPL központi ügyfélszolgálat telefonszáma, e-mail címe, melyen egyeztethető egy újabb helyszín és időpont, ahol az átadás-átvétel lebonyolítható. Az MPL csapata nagyon rugalmas, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Vevőhöz a küldemény garantáltan eljusson a lehető leghamarabb. Azonban az MPL munkatársai címről címre haladva érkeznek el a címzetthez, ezért nem kérhető, hogy a futár érkezés előtt telefonáljon, vagy külön egyeztessen a Vevővel, emiatt célszerű olyan címet megadni, ahol a Vevő (vagy családtagja, munkatársa, ismerőse) napközben elérhető.

Küldemény nyomon követése: A küldeményazonosító ismeretében a Vevő nyomon követheti csomagját a https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes weboldalon. Ha a Vevő érdeklődni szeretne a csomag státusza vagy a szállítás pontos időpontja iránt erre lehetősége van hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00 ill. csütörtökön 08:00-20:00 óráig az MPL vevőszolgálati számán: 06-1/333-7777.

Csomagátvétel: A Csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át a futártól vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez! Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot. Hiányos csomag esetén küldje el a LASCANA címére a jegyzőkönyvet, és a LASCANA pótolja a hiányzó árucikket. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot. 
 

Szállítási díjak:

A házhozszállítás díja, amennyiben a rendelés értéke a 25 000 Ft-ot nem haladja meg: 990 Ft: a Webáruházban történő bankkártyás fizetés esetén 1240 Ft: utánvételes fizetés esetén a 990 Ft-hoz 250 Ft utánvét kezelési díj kerül felszámításra, így összesen 1240 Ft.

Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket a LASCANA csak több csomagban tudja elküldeni. E-mailben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt.

A rendelés értékének megállapítása során kedvezmény igénybevétele esetén a tényleges, már a kedvezménnyel csökkentett vásárlási értéket vesszük figyelembe. Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket a LASCANA külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő.

 

5.       Fizetési információk, lehetőségek

A Webáruházban  bankkártyás vagy utánvétes fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat. A díj a választott fizetési módtól is függ, a díj a megrendelési folyamatban a Vevő számára feltüntetésre kerül. A vásárlási utalványokat és a nyereményből származó beépített kedvezményeket csak az utánvétes fizetési mód választásával lehet felhasználni.

Fizetés bankkártyával: A Webáruházban a Vevő online, Visa vagy Mastercard bankkártyával is fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző EOS Payment oldalára, ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre.  A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes LASCANA kínálatra vonatkozik. A LASCANA a fizetendő összeggel csak az áru kiszállításakor terheli meg a Vevő által használt bankkártyát, azonban az összeg már a megrendeléskor zárolásra kerül.

Bankkártyás fizetési mód választása esetén: a tartósan fennmaradó készlethiány miatt kifogyott termékek rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembe vételével). A  bankkártyás fizetés választása esetén a leadott rendelésekben a LASCANA utólag nem tud módosítani!

Amennyiben egy rendelés több tételt tartalmaz és csak részszálítás lehetséges, csak a kiszállított tétel (és a szállítási költség) terhelése történik meg. Ebben az esetben a ki nem szállított tételek összegének zárolását 30 nap után automatikusan feloldja, majd újra zárolja a rendszer mindaddig, amíg a rendelés törlése meg nem történik. Amennyiben a rendelés törlését a vevő kezdeményezi, vagy a rendelést az OTTO Central Europe Kft. törli - mert pl. a termék elfogyott - a zárolás feloldása a törléstől számított 30 napon belül történik meg.

Az Európai Unió PSD2 irányelve alapján 2019. szeptember 14-től a bankkártyás vásárlások és az elektronikus fizetési műveletek többségénél szükséges lesz az erős ügyfélhitelesítés a kártyabirtokos azonosításához.

Fizetés utánvéttel: Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja, akkor a LASCANA a csomagot utánvétes ajánlott küldeményként küldi el a Vevő által megadott címe. A Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj + utánvét kezelési díj) a futárnak.
Utánvét kezelési költség: Ez egy adminisztrációs költség, amit kizárólag utánvétes fizetési módnál számítunk fel. A rendeléskor azonnal ki nem fizetett vételár esetén, mi mindaddig meghitelezzük Önnek a termékek és szolgáltatások díját, míg a csomagot át nem veszi és ki nem fizeti.
Várólistásra került tételeket másik csomagban utólag díjmentesen szállítunk ki.

Amennyiben Áfás számlára van szüksége kérjük, hogy a Fiókom/Korábbi rendelések menüpontból töltse le az adott rendeléshez tartozó PDF formátumú számláját és küldje el a rendeles@lascana.hu e-mail címre a számlázási adatokkal. Munkatársaink postai úton fogják visszaküldeni az Áfás számlát.

6.       Szavatosság, jótállás

Kellék szavatosság: A Vevő a LASCANA hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül a LASCANA-val szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a LASCANA számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a LASCANA költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a LASCANA adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket a LASCANA-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság: A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.  

 

A gyártó, forgalmazó (LASCANA) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (LASCANA-nak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  

 

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.  

 

Jótállás hibás teljesítés esetén: a LASCANA a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja. A LASCANA jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt a LASCANA a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti. 

 

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A szavatossági és jótállási igények intézése: A LASCANA a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. 

 

Ha a LASCANA a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha a LASCANA a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. 


Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a LASCANA Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: telefon: (06-1) 453-1-453, fax: (06-1) 453-1-454, E-mail: rendeles@lascana.hu. 

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a LASCANA a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye, vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. A LASCANA-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: 06 1 488 2186

Fax: 06 1 488 2131

 

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti.

Online vitarendezés

Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott  platformon   keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

 

7.       Vegyes rendelkezések

Az akciós termékeket a LASCANA kizárólag interneten vagy telefonon történő megrendelés útján értékesíti, postai úton akciós terméket megrendelni nem lehet. A LASCANA csak a háztartásban általában használatos mennyiségre vonatkozó megrendeléseket teljesíti. A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a LASCANA. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. A LASCANA kizárja a felelősségét a Webáruház használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webáruház használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. 

A LASCANA fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa.  A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét.  Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

 

A szerződés elektronikus úton, nem írásban megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A LASCANA és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar. 

 

Az ÁSZF szövege letölthető innen.

 

AZ "ÉRTÉKELÉS" FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI:


A termékértékelésekkel kapcsolatban az "értékelés" felhasználási feltételei, valamint a Szerződési feltételeink is irányadók.

Ha az értékelését elküldi, Ön vállalja/akként nyilatkozik, hogy:

§ kizárólag saját maga által írt értékelést küld el, ami nem sérti más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát;

§ az értékelésében írtak vonatkozásában lemond minden szellemi alkotáshoz fűződő, illetve egyéb jogáról;

§ kizárólag olyan értékelést ad, mely személyes tapasztalatán alapul;

§ elmúlt 16 éves;

§ az értékelésben foglaltak nem sértik az "Értékelés" felhasználási feltételeit, a Szerződési feltételeket, valamint természetes és jogi személyek jogait.
 

Nem tehet közzé olyan értékelést:

§ amelyről tudja, hogy hamis, pontatlan vagy félrevezető;

§ amely szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, személyiségi jogot vagy 3. személynek egyéb jogát sérti;

§ amely jogszabályba ütközik;

§ amely rágalmazó, sértő, gyűlölködő, mást faji vagy vallási hovatartozásában sértő, fenyegető, zaklató;

§ amely más honlapot reklámoz, információt, címet, e-mail címet, telefonszámot vagy egyéb elérhetőséget tartalmaz;

§ amely számítógépes vírust, férget vagy más potenciálisan káros számítógépes programot tartalmaz;

§ amely más, értékelést beküldő személyt kritizál;

§ amely veszélyeztetheti, fenyegetheti vagy sértheti más személy vagy vagyontárgy biztonságát.
 

Az értékelésének közzétételével Ön vállalja, hogy amennyiben az értékelés közzétételére vonatkozó szabályainkat, szerződési feltételeinket vagy a hatályos jogszabályokat megsérti, úgy akár az OTTO Central Europe Kft-nek, akár más személynek az értékelés közzétételéből eredő bárminemű kárát, követelését, igényét megtéríti, illetőleg kielégíti.

OTTO Central Europe Kft fenntartja magának a jogot, hogy minden elküldött értékelést az általa üzemeltetett honlapon - és egyéb termékismertetőiben - szabadon, korlátozás nélkül felhasználja, ehhez az értékelés elküldésével Ön kifejezetten hozzájárul.


OTTO Central Europe Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az elküldött értékelést bármikor, indokolás és értesítés nélkül, saját belátása szerint módosítsa vagy törölje, amennyiben az "értékelés" felhasználási feltételébe, szerződési feltételbe, jogszabályba vagy egyéb iránymutatásba ütközik.

Amennyiben Ön az értékelést elküldi, tudomásul veszi, hogy annak tartalmáért kizárólag, egyszemélyben Ön felelős, az értékelésért és annak tartalmáért az OTTO Central Europe Kft. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.

8.       Impresszum

 

OTTO Central Europe Kft.

Levelezési cím: Budapest, Pf. 1320

Székhely: Magyarország, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.

Telefon: (06-1) 453-1-453

E-mail: rendeles@lascana.hu    Fax: (06-1) 453-1454

   

LASCANA Vevőszolgálat: Telefon: (06-1) 436-3-600 - Nem csak rendelhet, hanem megrendelésével kapcsolatos minden kérdésére is készséggel válaszolunk.

Cégjegyzékszám/bíróság:

Fővárosi Bíróság Cégbírósága, 01-09-160524  

   

Adószám: 10636367-2-41

   

Honlap:  www.lascana.hu

   

9.       Elállási nyilatkozat

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ >
X
X

Köszönjük, hogy elkészítette értékelését!

A következő szöveget rögzítettük:Ön engedélyezi, hogy keresztnevét közzétegyük értékelése mellett.


Az Ön értékelése:


Az Ön értékelése beérkezett rendszerünkbe, feldolgozás után, az elküldéstől számított két héten belül publikálásra kerül honlapunkon.

Folytat